Category: travel news

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (Doi Pha Hom Pok National Park) ในอุทยานฯ มีดอยผ้าห่มปกซึ่งความสูง 2,285 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากดอยอินทนนท์ บนยอดสูงสุดนั้นมีสภาพเป็นทุ่งโล่งอันเกิดจากสภาพธรณีวิทยาที่มีชั้นดินตื้น พื้นเป็นหินแกรนิตมีลมแรง ดอยผ้าห่มปกมีเมฆหมอกปกคลุมยอดดอยและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี